Reference

 • Penta Investments
 • Britská školka a jesle Florentinum
 • Česká televize
 • Telefónica Czech Republic
 • Czech Invest
 • Sita INC B.V.
 • Raeder & Falge s.r.o.
 • CTP Brno
 • YMCA Praha
 • British Preschool Florentinum
 • Christian International School of Prague o.p.s., Praha
  Spoluzaložení mezinárodní školy
 • Soukromá školka Františkánská zahrada, Praha
  Realizace projektu sítě soukromých školek na klíč
 • Soukromá školka Tyršův dům, Praha
  Řízení projektu, metodika provozu a vytvoření učebních plánů
 • Vzdělávací centrum Šalomoun O.S., Praha
  Řízení projektu, metodika provozu a vytvoření učebních plánů
 • Jazyková školka Satalice
  Řízení projektu, metodika provozu a vytvoření učebních plánů
 • Školka Horní Počernice
  Řízení projektu, metodika provozu a vytvoření učebních plánů
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta
 • MČ Satalice
 • Brose Czech Republic, s.r.o.

Osvědčení