Poradenství

Státnímu, soukromému a neziskovému sektoru nabízíme následující služby:
 • Analýza potřeb zaměstnanců společnosti
 • Analýza potřeb a cílů zaměstnavatele
 • SWOT analýza škol
 • Školení pro ředitele
 • Školní vzdělávací programy na klíč
 • Poradenství v oblasti profesních rolí ve školství
 • Návrh rozpočtu pro založení a provozu Dětské skupiny, Firemní MŠ, jeslí
 • Poradenská činnost v oblasti fondů EU
 • Vypracování a podání grantu EU (možnost pokrýt 100% nákladů)
 • Vypracování projektu a realizace celé Firemní školky, Dětské skupiny na klíč
Různé stupně poradenské činnosti při řešení projektu firemní školky:
 • Legislativa provozu Firemní Mateřské školky, Dětské skupiny
 • Komunikace s úřady
 • Práce architekta a výtvarníka
 • Vyhledání vhodné nemovitosti
 • Personální obsazení včetně vyškolení
 • Stanovení učebních plánů včetně výuky cizích jazyků
 • Akreditace Firemní školky a Dětské skupiny
 • Finanční rozvaha nákladů provozu
 • Supervize provozu Firemní školky a Dětské skupiny
 • Vypracování systému stravování
 • Kontrola kvality a soustavné vzdělávání pracovníků Firemní školky

Pro urychlení komunikace při sestavování nabídky Vás prosíme o nezávazné vyplnění formuláře

* Povinná položka

Věk dětí: