O nás

„Má- li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“

J. A. Komenský

Více než 13 let je hlavním posláním Alfa firemních školek zakládání Mateřských škol, Dětských skupin a dalších vzdělávacích institucí pro děti a mládež.

Ve všech projektech si klademe za cíl přirozeně navázat na rodinnou výchovu a vhodně ji doplňovat. Do projektů přinášíme kvalitní česká a britská vzdělávací kurikula, vybíráme a školíme ty nejlepší vychovatele a učitele. Interiér školky navrhujeme vždy originální, dle přání zadavatele. Naše návrhy jsou opřeny o naše dlouholeté zkušenosti z jiných zemí. Rádi  vám navrhneme školku třeba v Asijském, Skandinávském, Etno anebo Provensálském stylu. Vždy podle současných edukativních trendů. Projekty, které zakládáme nebo provozujeme jsou profesionální a sofistikované.

Jsme členi

Spolupracujeme

Spolupracujeme

Spolupracujeme