Kariéra

Alfa-firemní školky – Youngberry s.r.o. pracuje v odvětví předškolního vzdělání od roku 2002, patří k předním leadrům na trhu. Tuto pozici si drží především odpovědným přístupem a sledovaním vývoje sociální politiky v oblasti rovných příležitostí a nových trendů v pedagogice a psychologii.

Naši pracovníci mají možnost neustálého vzdělávání v psychologii, pedagogice, první pomoci a výuce jazyků, spolupracujeme s dalšími vzdělávacími institucemi v ČR a také v zahraničí. Naši spolupracovníci se pravidelně účastní konferencí a seminářů.

V případě zájmu o spolupráci se prosím registrujte. Registrace se stává ze třech kroků, prvním je vyplnění formuláře. Po jeho odeslání budete vyzváni ke kroku č. 2 – odeslání vašeho životopisu (povinné), fotografie (povinné) a referencí. Po odeslání všech dokumentů a vyhodnocení vás pozveme na osobní pohovor.

Formulář pro uchazeče

* Povinná položka při registraci 

Zatrhnutím kolonky pod tímto textem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů  Youngberry, s.r.o. a prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. Souhlasím, aby data předaná Youngberry, s.r.o. byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodné pracovní pozice a aby byla uložena u této společnosti do písemného odvolání. Jsem srozuměn(a) s tím, že moje osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli. Jsem si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.