Franchize

Společnost Alfa-firemní školky – Youngberry s.r.o. je průkopníkem a silným hráčem v oblasti zakládání Mateřských školek a vzdělávacích institucí pro děti a mládež v ČR.  Na trhu působíme již 13 let a založili jsme 8 vlastních školek. Pracovali jsme na desítkách dalších vzdělávacích projektů.

Aktuálně nabízíme pro franchising lokalitu Brno a Bratislavu. Máte-li zájem, prosím vyplňte náš on line dotazník.

Díky bohatým zkušenostem je dnes naše společnost schopna přizpůsobit provoz Mateřské školy a jeslí konkrétním lokalitám, dle zadání budoucího majitele, pravidelně přinášíme nové poznatky z oblasti legislativy provozu, neustále obnovujeme používané marketingové nástroje, abychom mohli zajistit kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy, nákladově snížit činnost franchisanta a chránit jeho nové podnikání.

Co nabízíme?

 • Vybereme vhodné místo pro provoz Mateřské školky/ Dětské skupiny
 • Připravíme interiérový návrh a praktickou dispozici zařízení pro děti
 • Pomůžeme Vám při vyřízení všech nutných povolení až ke kolaudaci prostor.
 • Provozovnu pomůžeme vybavit veškerým nutným zařízením pro provoz.
 • Garantujeme dodržení kvality a termínů vlastním dozorem.
 • Pomůžeme postavit profesionální tým.
 • Vyškolíme personál a předáme Vám know-how.

Po otevření pro provozu:

 • Podpora a konzultace po otevření
 • Marketingová podpora
 • Mentoring
 • Provozní podpora
 • Stálá inovace vzdělávacích konceptů a know-how
 • Online podpora
 • Stálé budování silné značky
 • Doporučení pro rozvoj zařízení
 • Snížení provozních nákladů
 • Kontrola provozní dokonalosti

Dotazník k Franchize

Děkujeme za Váši pozornost při vyplnění dotazníku. S informacemi uvedenými výše budeme zacházet dle Zákona o ochraně osobních údajů a využijeme je pouze za účelem navázání případné spolupráce.

Pro další spolupráci vás budeme obratem kontaktovat.